Over ons

logo_WIZHZ

Wat kan je van ons verwachten

Het mobiliteitsnetwerk Werkeninzhz.nl is opgezet door de werkgroep WerkeninZHZ. Deze werkgroep bevat vertegenwoordigers van het Servicepunt en van de aangesloten gemeenten/organisaties in de regio.

De doelstellingen die deze gemeenten/organisaties hebben gedefinieerd kunnen als volgt worden samengevat:


Verbeteren carrièremogelijkheden medewerkers
Door de koppeling van vraag en aanbod tussen de deelnemende overheden wordt een omvangrijke interne arbeidsmarkt gecreëerd, waarbinnen medewerkers van de aangesloten organisaties zichzelf in de cv-bank kunnen aanbieden of kunnen solliciteren op de interne vacatures van de aangesloten overheden. Hierdoor worden aan de eigen medewerkers carrièrekansen geboden die in het verleden niet toegankelijk waren.


Behoud van kennis
Het bieden van betere doorgroeimogelijkheden aan medewerkers heeft voor de deelnemende organisaties als gevolg dat opgebouwde kennis zoveel mogelijk behouden blijft voor het collectief, wanneer medewerkers een nieuwe arbeidsplaats vinden binnen het samenwerkingsverband. Bovendien profiteren de organisaties in potentie van elkaars kennis door de kruisbestuiving die door de ontsluiting van de interne arbeidsmarkt op zal treden.


Besparingen door transparante interne arbeidsmarkt
Door het vergroten en transparant maken van de interne arbeidsmarkt, worden de kansen op matches binnen deze nieuwe arbeidsmarkt aanmerkelijk vergroot. Dit heeft als directe voordelen dat bespaard kan worden op kostbare externe wervingsactiviteiten en dat de tijd die gemoeid is met het vinden van een nieuwe kandidaat fors beperkt kan worden. De 'Time to Hire' en 'Cost per Hire' worden derhalve aanzienlijk teruggebracht.


Ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reïntegratiekandidaten
Door de koppeling van de interne kandidaten en interne vacaturebanken worden de mogelijkheden voor het vinden van geschikte arbeidsplaatsen voor reïntegratiekandidaten en eventuele boventallige medewerkers aanmerkelijk vergroot, waardoor de kans op een succesvolle herplaatsing binnen de samenwerking evenredig toeneemt.


Centrale vacaturesite regionale overheden
Naast de grote voordelen die WerkeninZHZ.nl met zich meebrengt voor de interne arbeidsmarkt, draagt de samenwerking ook bij aan de versteviging van de positie van de afzonderlijke overheden op de externe arbeidsmarkt. Door de inzet van een geavanceerde externe carrièresite, die geïntegreerd deel uitmaakt van WerkeninZHZ.nl, worden de organisaties in staat gesteld het gezamenlijke vacatureaanbod duidelijk voor het voetlicht te brengen. Daarnaast voorziet de site ook in de mogelijkheid voor banenzoekers om een persoonlijk account te creëren, waarbinnen een cv kan worden geplaatst en een vacature e-mailservice kan worden geactiveerd. Hierdoor draagt de site ertoe bij dat met potentiële medewerkers een langdurige relatie kan worden opgebouwd, hetgeen een belangrijke bijdrage levert aan de transparantie van het arbeidsmarktnetwerk.


Verstevigen werkgeversimago en betere profilering
Door bundeling van de krachten en de gezamenlijke presentatie onder de naam WerkeninZHZ.nl, worden de mogelijkheden voor de deelnemende overheden om zich te profileren op de externe arbeidsmarkt aanmerkelijk vergroot. Daarnaast draagt het actieve beleid van de overheden om medewerkers in staat te stellen zich te verder te ontplooien binnen het samenwerkingsverband bij aan een positief werkgeversimago, dat ook op externe banenzoekers een bepaalde aantrekkingskracht heeft.